STARTSIDA          OM RITA          RITA I MEDIA          SAMARBETEN

Hej!

Jag är ledamot i kommunfullmäktige i Trollhättan och vill se en mer rättvis värld där alla människors lika värde respekteras! Läs gärna mer om mina hjärtefrågor som är Tolerans, Integration och Jämställdhet på denna hemsida!

 

Rita Paulsson Svensson

Folkpartiet Trollhättan

Detta är Rita Paulsson Svenssons officiella hemsida. Rita är Folkpartist och delar på denna hemsida med sig av sina personliga åsikter och hjärtefrågor. För information om partiets åsikter hänvisas till den officiella hemsidan som finns på www.folkpartiet.se. Allt material på denna sida är skyddat enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras eller vidare distribueras utan skriftligt godkännande från Rita Paulsson Svensson eller av annan kampanjansvarig. Foto: Johan Wedenström/Steampipe. Grafik/Kampanjupplägg: Column Identitet AB. Copyright 2014.